follow me on instagram

Konstig Jul 2019

Julutställning & marknad
med kul atmosfär under källarvalvet på
Fafnerstigen 4 -numera Galleri Fafner.

Fredagar 22, 29 nov, 6, 13 dec kl 16-18 och därpå följande lördagar och söndagar kl 13-16.

omg

Konstig Jul 2019